Contributie seizoen 23-24

NiveauContributieNeVoBoT-shirtTotaal
Niveau 1-2-3€ 83,00€ 17,50€ 7,00€ 107,50
Niveau 4-5-6€ 110,50€ 17,50€ 7,00€ 135,00
A, B, C (laag tarief)€ 150,00€ 17,50€ 7,00€ 174,50
A, B, C (hoog* tarief)
Senioren (laag tarief)€ 210,50€ 17,50€ 7,00€ 235,00
Senioren (hoog* tarief)€ 240,50€ 17,50€ 7,00€ 265,00
Heren recreanten€ 138,00€ 0,00€ 7,00€ 145,00
Dames recreanten€ 138,00€ 0,00€ 7,00€ 145,00

*hoog tarief is van toepassing 2x trainen en/of een betaalde trainer voor de groep, de tariefgroep wordt per team bepaald

Betalen contributie
Het betalen van de contributie gaat bij voorkeur via automatische incasso. Bij betaling op rekening worden er administratiekosten in rekening gebracht. Met ingang van seizoen 2023-2024 wordt de contributie in twee termijnen betaald. In juni wordt er een eerste termijnbedrag van 50 Euro afgeschreven. De tweede termijnbetaling van de contributie volgt in oktober van het desbetreffende seizoen. Het betalen van de contributie en de huur van het clubshirt gebeurt via een machtiging. Middels het mutatieformulier machtiging kunnen wijzigingen van bijv. bankrekeningnummer worden doorgegeven. Dit formulier is downloaden via de website: “Algemeen” > “Aanmelden”.                           

Aan- en afmeldingen van leden dienen altijd te gebeuren bij het secretariaat van Athos. Mensen die overwegen lid te worden van VC Athos, kunnen een maand gratis meetrainen. Besluit men vervolgens lid te worden, dan is men ook contributie verschuldigd. Ook hierbij geldt: aanmelden via het secretariaat. Bij aanmeldingen gedurende het seizoen wordt contributie naar rato van de actieve maanden in verhouding tot de 8 seizoensmaanden (sept-april) in rekening gebracht.                    

Jeugdleden die zich afmelden tussen 1 augustus en 1 november hebben recht op contributie teruggaven van de 2e seizoenshelft.
Subsidie: onder bepaalde voorwaarde kan via http://www.leergeldhorstaandemaas.nl/ een subsidie op de contributie worden verkregen.