Vertrouwenscontactpersonen

VC Athos is een sportvereniging waarbij plezier in het volleyen en gezelligheid voorop staan. We zijn binnen onze club samen verantwoordelijk om respectvol met elkaar om te gaan. Helaas kan het voorkomen dat er sprake is van grensoverschrijdend gedrag. Denk hierbij aan pesten, discriminatie, machtsmisbruik of seksuele intimidatie.

Mocht je te maken krijgen met grensoverschrijdend gedrag en vind je het moeilijk om het zelf bespreekbaar te maken, dan kun je hiermee terecht bij de vertrouwenscontactpersoon van Athos. De vertrouwenspersoon luistert naar je verhaal en helpt je zoeken naar mogelijkheden om de situatie op te lossen. De taak van de vertrouwenscontactpersoon is vooral adviserend met betrekking tot de te volgen procedure. De vertrouwenscontactpersoon kan je helpen om een melding te doen bij het bestuur van de vereniging, de sportbond NOC*NSF en/of de NeVoBo of politie. Maar gewoon even praten kan ook. De informatie die je deelt met de vertrouwenscontactpersoon wordt strikt vertrouwelijk behandeld.  

De vertrouwenscontactpersonen van Athos zijn: Mieke van den Beuken en Ester Huijs-Janssen

  • Mieke is lid van de jeugdcommissie
  • Ester is lid van de ESA commissie

Zij zijn bereikbaar via vcp@vcathos.nl . Dit mailadres is uitsluitend voor de vertrouwenscontactpersonen toegankelijk. Als je een melding wilt doen, stuur dan een bericht naar bovenstaand mailadres met je naam en hoe we contact met je kunnen opnemen. Heb je voorkeur voor Mieke of Ester, geef dit dan gerust aan. Er zal zo spoedig mogelijk contact met je opgenomen worden.

Bij het Centrum Veilige Sport kun je ook uitgebreide informatie vinden over grensoverschrijdend gedrag en het maken van een melding.

https://centrumveiligesport.nl/een-melding-maken/waar-kan-ik-terecht

Je kunt voor vragen en advies ook terecht bij het NOC*NSF meldpunt op 0900-2025590. https://nocnsf.nl/sport-en-integriteit